Skip available courses

Available courses

  • La quarta sessió del curs de Qualitat Personal nivell 1, a través de la xarxa virtual, ens permetrà seguir aprofundint amb la qualitat personal i adquirir més eines per desenvolupar l'actitud proactiva que ens permet ser més intel·ligents emocionalment.

  • Després de la formació presencial, us proposem fer un seguiment online per tal de seguir aprofundint i reflexionant en els continguts que vam estar tractant en el curs. En aquest espai virtual tindrem la oportunitat de seguir compartint i comentant tot allò que ens ajudi a millorar les nostres relacions laborals i personals a través d'articles, vídeos i tot allò que vosaltres mateixos vulgueu aportar. Un espai per ampliar la nostra saviesa i trobar més benestar a la nostra vida.

  • Amb aquest curs treballarem conceptes com l'autoconsciència, l'empatia, la resiliencia, les relacions asertives i treballarem un aspecte tant important de la nostra personalitat com els hàbits. Aquest curs correspon al primer nivell de la sèrie de cursos d'inteligència emocional desenvolupats a Àgape.

  • Continuació del primer nivell d'intel.ligència emocional i qualitat personal. Aprofundim en els conceptes presentats anteriorment i desenvolupem nous temes relacionats amb el creixement personal i la gestió de les nostres emocions.

  • Tercer nivell del curs d'intel.ligència emocional en el que es treballen novament tots els conceptes presentats anteriorment amb una visió molt més profunda que en els nivells precedents, augmentant  així la comprensió del funcionament humà en els diferents entorns vitals.

  • En aquest curs treballem les possibilitats de millora i enriquiment que ens ofereixen els conflictes si es gestionen de forma adequada. Definirem el que són les discrepàncies, veurem les actituds que les provoquen i les que no i treballarem els estils de comportament davant les discrepàncies per afrontar-les de forma ajustada a les necessitats de la situació.

  • Este curso de relaciones personales y comuniciación está orientado a adquirir y mejorar nuestras habilidades comunicativas y de relación con los demás, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Ser capaces de relacionarnos y comunicarnos con otras personas de forma adecuada es la clave del éxito y la satisfacción en nuestra vida y en este entorno formativo reflexionamos y trabajamos sobre aquellos factores que inciden en una buena comunicación y relación con aquellos que nos rodean.

  • Aquest curs de relacions personals i comuniciació està orientat a l'assoliment i la millora de les nostres habilitats comunicatives i de relació amb els altres, tant en l'àmbit laboral com en el personal. Ser capaços de relacionar-nos i comunicar-nos amb altres persones de forma adequada és la clau de l'èxit i la satisfacció en la nostra vida i en aquest entorn formatiu reflexionem i treballem sobre aquells factors que incideixen en una bona comunicació i relació amb aquells que ens envolten.

  • Curs de seguiment  per recolzar la formació presencial. Consta de sis debats mensuals on tindrem l´oportunitat de reflexionar sobre un tema de qualitat personal amb la intenció de continuar enriquint-nos amb les nostres aportacions i les de tots els participants.


Benvinguts a l'espai de formació virtual d'Àgape

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31